Printpdf Email this page


DA LI JE NAUKA O UZNESENJU BIBLIJSKA?

        

   Pitajte bilo kog evanđeoskog vernika da li Mat.24:40-41 govori o uznesenju svetih u zadnje vreme i skoro sigurno da će vam reći da je to tako. Ovi stihovi koji govore o ljudima u poslednjim danima koji obavljaju svoje svakodnevne poslove i tad ih neko iznenada odvodi na nebo, osnova su za nauku o uznesenju. Radi dobrog razumevanja doktrine uznesenja (termin inače ne postoji u Svetom Pismu) treba reći da je to učenje po kome će sveti biti prebačeni na sigurno, tj. čuvani na nebu na tri i po ili sedam godina, kada se stanje na zemlji bude pogoršalo neposredno pre Spasiteljevog povratka. Razne varijacije ove teorije tvrde da će se uznesenje dogoditi usred perioda zvanog „Velika nevolja“ ili na njegovom kraju. Kada nevolja bude prošla Njegovi sveti će se vratiti na zemlju zajedno sa Jahšuom i kraljevati ovde hiljadu godina. Tako mnogi veruju.
   Da li je to tako? Milioni ljudi očekuju da će ih iznenadno „uzdizanje ka gore“ odvući od svih previranja i osuđenja prorečenih za vreme koje je pred nama. Oni veruju da će ostaviti ovde svoje prijatelje i porodicu da trpe i umiru, dok će oni o svemu tome svedočiti sa sigurne daljine, na nebu. Ustvari, milioni jesu, a biće i nadalje, utonuli u duhovni san zbog ovog učenja. Kad za to bude došlo vreme, uspostaviće se da nisu sposobni da se nose sa onim kroz šta će morati da prolaze. Pogledajmo šta Sveto Pismo zaista kaže. Ono što sada znate ili ne znate moglo bi biti presudno u godinama koje slede.


Kuda idu?
  Jahšuin odgovor na pitanje gde će ovi „uzneseni“ biti odvedeni je ključan za temu uznesenja. Odlomak koji je paralelan sa Mat.24:40 nalazi se u Luki 17:34-37 i nešto je potpuniji prikaz onoga što je Jahšua rekao svojim učenicima: „Kažem vam, one će noći dvojica biti u jednoj postelji: jedan će biti uzet, a drugi će biti ostavljen. Dvije će mljeti zajedno: jedna će biti uzeta, a druga će biti ostavljena. Dvojica će biti u polju: jedan će biti uzet, a drugi će biti ostavljen. Odgovoriše i rekoše mu:“ Gdje, Adonaj?“ A on im reče: „Gdje će biti lešina, ondje će biti okupljeni orlovi.“ Neki prevodi, poput Weymouth i Moffat reč „orlovi“ prevode kao „lešinari.“ U The New International version čitamo: „Tamo gde su mrtva tela, okupljaju se lešinari.“ Te osobe su odvedene na mesto gde su leševi i lešinari. Da li ovo zvuči kao sigurno utočište na nebu? Daleko od toga!
  U drugoj paraboli o konačnoj „žetvi“ duša, Jahšua je rekao svojim učenicima da je Nebesko Kraljevstvo poput čoveka koji je zasejao njivu, a neprijatelj je kasnije došao i posejao kukolj u nju. (Mat.13) Sluge su pitale vlasnika njive da li treba da krenu i počupaju kukolj, ali on im je rekao da sačekaju. „Pustite oboje neka raste zajedno do žetve; a u doba žetve reći ću žeteocima: Skupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a pšenicu skupite u moju žitnicu.“ (Mat.13:30)
  Ova se parabola savršeno uklapa u Njegovu drugu parabolu o kraju. Kukolj koji predstavlja zle ljude je onaj koji je prvi uzet i uništen. Pravednici ostaju do žetve prvih plodova. Sam Jahšua je objasnio svoju parabolu o kukolju kad su Ga Njegovi učenici molili za objašnjenje. U Mateju 13:37-43 čitamo: „Odgovori im on, rekavši: „Onaj koji sije dobro sjeme je Sin čovječji, a njiva je svijet. Dobro sjeme su djeca kraljevstva, a kukolj djeca zloga. Neprijatelj koji ih je posijao jest đavao, žetva je svršetak svijeta, a žeteoci su anđeli. Kao što se kukolj sabire i u ognju spaljuje, tako će biti na svršetku svijeta. Sin čovječji poslat će svoje anđele i oni će pokupiti iz Njegova Kraljevstva sve sablazni i one koji čine bezakonje i baciti ih u peć ognjenu: ondje će biti plač i škrgut zuba. Tada će pravednici svijetliti poput sunca u Kraljevstvu svoga Oca. Tko ima uši da čuje, neka čuje.“


Pravilan vremenski redosled
   Većina teoretičara uznesenja kažu da će sveti biti uzeti pre ili u toku Velike nevolje. Mat.24:29-31 otkriva kad će sveti ustvari biti vaskrsnuti: „Odmah nakon nevolje onih dana sunce će se pomračiti, i mjesec neće više davati svoj sjaj, i zvijezde će s neba pasti i sile će se nebeske poljuljati. Tada će se pojaviti znak Sina čovječjega na nebu; i proplakat će tada sva plemena zemlje i ugledat će Sina čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim sa silom i velikom slavom. I poslat će on svoje anđele s jakim glasom trublje i sabrat će oni Njegove izabranike od četiri vjetra, s jednoga kraja neba do drugoga.“
   Primetite, izabrani ili sveti će biti sabrani nakon nevolje, a ne pre nje. Primetimo da nam Pavle daje još jedan prikaz redosleda vremenskih događanja na kraju vremena u 2.Sol.2:1: „A zaklinjemo vas, braćo, dolaskom našega Adonaja Jahšue Mesije i našim okupljanjem k Njemu...“ Ovde mi vidimo da kada Spasitelj dođe, TADA će se desiti sakupljanje svetih sa Njim.
   Jahšua dolazi POSLE pojavljivanja zlog, tj. onoga koji je pokrenut satanom. „Tada će se otkriti bezakonik, kojega će Adonaj pogubiti duhom svojih usta i uništiti sjajem svoga dolaska.“ (2.Sol.2:8) Jednom kada satana izvrši svoje delo – uključujući i događaje iz nevolje zabeležene u stihu 10 – doći će Spasitelj.


Period završetka
  U svojoj dobro poznatoj propovedi na Maslinskoj gori Jahšua je govorio o zadnjim vremenima. Njegovi učenici su želeli da znaju šta će se tačno dogoditi i pitali su ga o završnim događajima koji će se desiti na završetku ovog sadašnjeg sveta.
  Mesiju su Njegovi učenici pitali u Mat.24:3: „Reci nam kada će to biti i što će biti znak tvog dolaska i svršetka svijeta?“ Ova reč „kraj“ je od grčke reči sunteleia, što označava događaje vezane za kraj, što ne znači i sam završni događaj. Međutim, kasnije u istom poglavlju to nije bio slučaj, kao na primer u stihu 13: „Ali onaj tko ustraje do kraja, bit će spašen.“ Ovde je za reč „kraj“ upotrebljena grčka reč telos koja ima značenje stvarnog kraja, samog završetka. Drugim rečima, oni koji žele biti istinski vernici biće pozvani da budu verni do kraja svog života, odnosno do poslednjih događaja u nizu od mnogih događanja u zadnjem vremenu. Ovo isključuje svaku mogućnost da bi oni mogli skratiti svoje muke u nekakvom uznesenju. Reč telos je ponovo upotrebljena u 14-tom stihu: „I propovedaće se ova Dobra Vest Kraljevstva po svemu svijetu za svjedočanstvo svim narodima; i tada će doći kraj.“ Svedočanstvo će nastavljati da istupa pred svetom sve do završnih događaja.
  Svedočanstvo je nošeno od strane istinskih Jahvehovih poštovalaca, zar ne? Nisu li uvek proroci i Jahvehovi ljudi bili oni koji su svetu doneli istinu? Kako istina može da se otkrije do vremena kraja (telos) ako su sveti uzneseni na nebo tri i po ili sedam godina pre toga?
  Naravno, sveti će se ili promeniti ili vaskrsnuti na zvuk poslednje trube. Pavle piše u 1.Cor.15:51-52: „Evo, kazujem vam tajnu: Nećemo svi usnuti, ali ćemo se svi izmijeniti; u trenutku, u tren oka, na zvuk poslednje trube; jer će zatrubiti i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo biti izmijenjeni.“ Ovo se odnosi na sedmu trubu iz Otk.10:7. Svaka od sedam truba najavljuje određen pomor koji će zadesiti zemlju.


Primeri iz prošlosti
   Ako nije tačno da se sveti uzdižu na nebo i ako oni ne bivaju izmenjeni sve do poslednjeg zla, onda je očigledno da moraju da izdrže nadolazeću nevolju.
   Da li možemo naći neki primer u prošlosti koji je paralelan sa onim što će se dogoditi u zadnjem vremenu? Jahšua nam kaže da možemo, u Mat.24:37-41: „Kao što bješe u dane Noine, tako će biti i prilikom dolaska Sina čovječijega. Jer u one dane prije potopa jeli su i pili, ženili se i udavali, do dana kada je Noa ušao u barku i nisu bili svjesni ničega dok nije došao potop i sve ih odnio: tako će biti i prilikom dolaska Sina čovječijega. Tada će dvojica biti u polju: jedan će biti uzet, a drugi ostavljen. Dvije će žene mljeti u mlinu: jedna će biti uzeta, a druga ostavljena.“
   Baš kao što je potop „uzeo“ sve zle ljude i podavio ih, dok su Noa i njegova porodica bili sačuvani u barci koja se spustila na zemlju, tako će najpre zli ljudi biti „uzeti“ na mesto smrti gde se lešinari okupljaju oko leševa.
   Mnogi će pravednici biti zaštićeni ovde na zemlji, upravo kao što je i Noa bio. Upamtimo, Noine okolnosti su paradigma ili model onoga što će se dogoditi na kraju vremena. Otkrivenje 12 nam govori da je žena, simbol za Skupštinu, pobegla u pustinju, gde je Jahveh pripremio mesto za nju, čuvajući je 1260 dana ili tri i po godine, dok bi čovek greha, politički vođa, ratovao sa svetima i čak ih i pobeđivao. (Otk.13:7) To nije moguće ako su svi sveti već otišli, odnosno sklonjeni na nebo.


Izdržali iskušenje, a ne sklonjeni od njega
   Mi čitamo da je Josif bio „izbavljen od svih svojih nevolja,“ ali takođe saznajemo da su ga stopala bolela zbog okova i da je bio okovan u gvožđe sve dok ga Jahvehova Reč nije pročistila i kralj ga nije oslobodio. (Ps.105:17-20)
   Izrael je morao da pretrpi prva tri zla – krv, žabe i vaši – pre nego što je bio zaštićen od zadnjih sedam. (Izl.7:19 – 8:23)
   Kad su Danielovi prijatelji odbili da obožavaju Nabukadnezorov zlatni lik (verovatno je u pitanju bio lik Ašer), bačeni su u zažarenu peć. U drugom slučaju, sam Daniel je bio bačen u lavlji brlog i izbegao je smrt zahvaljujući anđelu koji je bio poslat od Jahveha i koji je zatvorio usta lavovima. (Dan.6:16-22)
   Jahšua je bio daleko od toga da traži da se njegovi učenici putem uznesenja sklone iz sveta. On se molio da pravednici budu izbavljeni, ali ne da budu uzeti iz sveta. (Jn.17:15) On se molio: „Posveti ih svojom istinom.“ (Jn.17:17) „Posvetiti“ znači odvojiti. Mi smo odvojeni Njegovom Rečju za vreme dok živimo u svetu, a ne odvojeni fizičkim uklanjanjem. „Progonstva, nevolje, kakva su mi se dogodila... ja sam izdržao; i od svih njih me je izbavio Jahveh.“ (2.Tim.3:11) Iako je bio izbavljen zbog svoje vere, Pavle je ipak morao da prođe kroz iskušenja.


Otkrivenje ukazuje na iskušenja
  Konkretno, kako možemo biti sigurni da će mnogim svetima biti potrebno da izdrže nadolazeću nevolju? Postoje li odlomci iz kojih možemo naslutiti da će biti tako? Da, postoje. Kako se u Otkrivenju 6 otvara svaki od sedam pečata, tako se na zemlji odrešuju razne pošasti: lažni poslenici, ratovi, glad i smrt od bolesti i divlje zveri čine prva četiri pečata. Peti pečat je otvoren od stiha 9: „I kad otvori peti pečat vidjeh pod oltarom duše pobijenih za riječ Elohimovu, i za svjedočanstvo koje imahu. I povikaše glasom velikim govoreći: „Dokle, o Jahveh, sveti i istiniti, ne sudiš i ne kaješ krvi naše na onima što žive na zemlji?“ I dane biše svakome od njih haljine bijele i rečeno im bi da počinu još malo vremena, dokle se navrše i drugari njihovi i braća njihova, koji valja da budu pobijeni kao i oni.“ Ovo ukazuje na to da će bar neki od svetih stradati mučeničkom smrću.
  Primetimo sada u Otk.7:2-3: „I vidio sam kako se uspinje od istoka sunčanog drugi anđeo koji je imao pečat živog Elohima; i povikao je jakim glasom četvorici anđela kojima je bilo dano da naškode zemlji i moru, govoreći: „ne oštećujte zemlju, ni more, ni drveće, dok ne zapečatim sluge našeg Elohima na njihovim čelima.“ Ovo je nakon što su otvoreni prvih šest pečata i svaki prati onaj prethodni. Baš kao što je to bio slučaj sa Izraelom u Egiptu, tako će i oni na kraju vremena proći kroz prvi deo perioda nevolja. Grupa od 144.000 će biti zapečaćena Imenom Jahveha. (Otk.14:1) Oni će biti zaštićeni za njega, ali će ipak biti prokušani.


Koliko vaskrsenja?
  U Otk.7:13 jedan od starešina pita za identitet velikog mnoštva koje stoji pred prestoljem Jahveha. Stih 14 nam govori da su oni prošli kroz veliku nevolju i da su njihova dela poslušnosti („ubelili su svoje haljine“) bila uvažena. Otk.20:4 nam govori da će neke duše biti pogubljene za svedočanstvo Jahšuino. Ti sveti će kraljevati sa Mesijom hiljadu godina. Da su oni bili pogubljeni pre nevolje, oni bi ustali sa ostalim mrtvacima u navodnom uznesenju i ne bi imali prilike da odbiju da obožavaju zver.
  Većina pobornika teorije uznesenja smatra da će pravedni živi i pravedni mrtvi biti uzneti u sigurnost neba pre nevolje. Budući da je ovo teorija, sledeći stih predstavlja još jedan problem: „A ostali mrtvaci ne oživješe dok se ne navrši tisuću godina. Ovo je prvo vaskrsenje.“ (Otk.20:5) Da je ranije već bilo uznesenja, to bi ustvari bilo drugo, a ne prvo uskrsnuće!


Koliko drugih dolazaka?
  Još jedan problem se javlja u vezi teorije uznesenja. Koliko drugih dolazaka će Jahšua napraviti? Da li je ovo drugi ili treći dolazak?
  Teoretičari uznesenja veruju da će Jahšua doći da uzme svete ali neće stupiti na zemlju. Potom će se sa pravednicima vratiti na nebo. Nakon tri i po ili sedam godina On će se ponovo vratiti sa svojom nebeskom vojskom i sa uznesenim vernicima i uspostaviti svoju vladavinu na hiljadu godina.
  Nauka o uznesenju tvrdi da će Jahšua doći u dve faze: po Njegove svete (ova faza je označena grčkom rečju parousia), a u drugoj fazi (koja je označena rečju apokalupsis) On dolazi sa svojim svetima. Ustvari, Biblija ne pravi razliku između ove dve grčke reči. Na primer, Mat.24:37 i Lk.17:26 i 30 opisuju istu stvar – govoreći da su Noahovi dani predslika onoga što će se dogoditi pre povratka Spasitelja. Prvi izveštaj koristi reč parousia u smislu dolaska Mesije, dok drugi koristi reč apokalupto u smislu da se On „otkrio.“ Međutim, razlika postoji u okolnostima. Slično tome, parousia se koristi u 1.Sol.4:15-17, u stihovima koje mnogi koriste da bi podržali teoriju o uznesenju. Podsetimo se da parousia treba da ukazuje samo na dolazak radi Njegovih svetih.
  Problem je što se ista reč, parousia, može naći u 2.Sol.2:1 i 8, u stihovima koji govore o Jahšuinom dolasku posle vladavine čoveka greha (na kraju nevolje) da uništi čoveka greha. Ovo nije uznesenje nego rat! Mi reč parousia nalazimo takođe i u 2.Pet.3:4 i 12. Ovi stihovi takođe prikazuju Spasitelja kako dolazi (parousia) u osveti, kada će se elementi rastopiti sa gorućom toplinom. Opet, to nije pokazatelj da će biti uznesenja pre nego što počne nevolja.


Glavni problem br.3
  Pored Mat.24:40-41, drugi glavni argument koji se uzima kao podrška za teoriju o uznesenju je 1.Sol.4:16-17: „Jer će sam Adonaj – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trube Elohimove – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Mesiji, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima, da bismo se susreli sa Adonajem u zraku. I tako ćemo uvijek biti s Adonajem.“
  Teoretičari uznesenja veruju da je ovo prva faza Jahšuinog dolaska. Neki kažu da će Njegov prvi dolazak biti u tajnosti, kad Jahšua bude došao da uznese svoje svete. Ali nema ničeg tajnog u vici, u moćnom glasu arkanđelovom i u zovu trube!
  Prilikom citiranja ovih stihova, najveći problem za teoretičare uznesenja predstavlja navedena reč „susreli.“ Da li mi Njega susrećemo u vazduhu i onda se On vraća nazad u suprotnom smeru, iz kojeg je i došao? Ako sretnem nekoga ko dolazi na aerodrom, hoću li se ukrcati sa njim u avion i vratiti se zajedno sa njim do mesta koje sam upravo napustio ili ću da ga uzmem i odvedem do krajnjeg odredišta?
  Za reč „susresti“ u 1.Sol.4:17 je upotrebljena grčka reč apantesis. Ta reč se koristi na samo dva mesta u Novom Zavetu. Jedan je u Mat.25:6. Ovde mladenci (u najpouzdanijim rukopisima se u Mat.25:6 nalazi izraz „mladoženja i nevesta,“ a ne samo „mladoženja“) susreću device i nastavljaju svoju svadbenu gozbu. Oni ne menjaju svoj smer i ne vraćaju se tamo odakle su pošli. (Ovaj susret se u stihu 13 naziva „danom i časom kada dolazi Sin čovječiji.“ Ova fraza spaja ovu parabolu sa Drugim Dolaskom.)
  Drugo mesto gde se nalazi apantesis („susret“) je u Delima 28:15. Ovde se Pavle uputio u Rim. On je dočekan od strane delegacije braće iz Rima koja je stigla do mesta zvanog Tri krčme da se susretne sa njim. Odatle nastavljaju prema Rimu. Baš kao i u slučaju Jahšuinog Drugog Dolaska, Pavle se približava, susreće se i potom nastavlja ka svom odredištu.
  Jahšua ne menja smer kretanja. Ali sveti to rade, baš kao što su to neki uradili u Delima 28:15. Tako će se i sveti vratiti s Njim.


Ništa tajno ili tiho
   Zašto? Delimično zbog uzvika koji probija uši i zbog uznemirujućeg glasa arkanđela i glasne trube. Kao što smo takođe pročitali, antimesija će biti uništen svetlošću Jahšuinog Dolaska. (2.Sol.2:8) Nigde u Svetom Pismu ne postoje naznake da će Spasitelj doći tiho da uzme svoje izabranike.
   Neko može ukazivati na 1.Sol.5:2 i 4, braneći tim stihovima teoriju o tajnom prvom Jahšuinom Dolasku. Tekst glasi: „...jer sami znate jamačno da će Dan Jahvehov doći kao lopov po noći... Ali vi, braćo, niste u tami, da vas iznenadi kao lopov.“
   Ovde jasno vidimo da je Dan ono što može neočekivano doći na one koji su nepripremljeni. Ali mi ne smemo dozvoliti da nas Dan zatekne kao lopov, nego treba da budemo pripremljeni za njega. Nigde nije rečeno i nije čak ni nagovešteno da će se Mesija prišunjati i uzeti ljude. Dan Njegovog povratka može doći kao iznenađenje, ali On sam neće biti iznenađenje. Onog dana kada dođe, On će stati na zemlju i neće se vraćati na nebo. Prorok Zaharija je napisao: „Evo, dolazi Dan Jahvehov, kad će se dijeliti tvoj plijen u tvojoj sredini... i Njegove noge stat će u onaj Dan na Maslinskoj gori, koja je istočno od Jerusalima i Maslinska gora rascijepit će se po sredini prema istoku i prema zapadu, u veliku dolinu, i polovica gore pomaknut će se prema sjeveru, a njezina druga polovica prema jugu.“ (Zaharija 14:1-4)


Nauka o uznesenju – opasna nauka
   Učenje da će sveti biti bezbedni na nebu tokom nadolazeće nevolje nije ništa drugo nego jedna veoma opaka nauka. Umesto da duhovno priprema ljude za predstojeća iskušenja, pa čak možda i smrt u progonstvu, ova nauka uči ljude da ne brinu jer će biti izbavljeni iz svega.
   Mnogi ljudi su sebi u mislima dočarali sliku o miru i bezbednosti. Oni misle da će biti sklonjeni od životnih iskušenja kao što su razorne oluje, tornada, tajfuni, vulkanske erupcije, zemljotresi, požari, poplave, ratovi i svakovrsne druge katastrofe koje možemo zamisliti. Otkrivenje 6 uči da će doći do zemljotresa, sunce će potamniti, mesec će postati kao krv. Asteroidi i komete će padati na zemlju a planine i ostrva će biti premešteni sa svojih mesta. Ovo je veliki Dan Jahvehovog gneva i stih 17 nas pita: „ko može ostati?“ Umesto da podstičemo san o begu, naš bi cilj trebao biti da budemo kao starozavetni heroji vere (Heb.11) i „raditi dok On ne dođe.“ (Luk.19:13) Naša pažnja treba da bude usredsređena na Bibliju kako bismo mi bili prepreka svakoj sumnji i da budemo srdačna pomoć drugima kojima će trebati ohrabrenje i osnaživanje u njihovoj odluci da istraju, znajući da „plač može da traje celu noć, ali ujutro dolazi radost.“ (Ps.30:5)
   Zapamtite, nevolja je poslata od Jahveha i On sigurno neće ciljati na one koji se trude da mu budu poslušni i obećava da će poštedeti one koji teže da mu udovolje. „Tada koji se boje Jahveha govoriše jedan drugome, i pogleda Jahveh, i ču, i napisa se knjiga za spomen pred njim za one koji se boje Jahveha i misle o Imenu Njegovu. Ti će mi biti blago, veli Jahveh nad vojskama, u onaj dan kad ja učinim, i biću im milostiv kao što je otac milostiv svome sinu koji mu služi.“ (Mal.3:16-17)
   Baš kao što je drevni Izrael bio pošteđen od sedam zala, tako je i nama obećana slična zaštita: „Ali se čuvajte da kako vaša srca ne otežaju žderanjem i pijanstvom i brigama ovoga svijeta, i da vam ovaj Dan ne dođe iznenada. Jer će doći kao zamka na sve koji žive po svoj zemlji. Stražite dakle jednako i molite se Elohimu da biste se udostojili uteći od svega ovoga što će se zbiti, i stati pred Sina Čovječjega.“ (Lk.21:34-36)
   Mi ne samo što treba da budemo budni, nego treba i da se molimo da budemo smatrani dostojnim: „Tražite Jahveha svi koji ste skromni u zemlji, svi koji izvršavate odredbe Njegove! Tražite pravdu, tražite poniznost; vi ćete možda biti zaštićeni u Dan gnjeva Jahvehova.“ (Sof.2:3)
   Ti si zaklon moj, ti ćeš me od teskobe štititi. Okružićeš me radošću spasenja svoga.“ (Ps.32:7)
   Neka bi našli spasenje u istini i izbegli uništenje koje nastupa kad se prate nauke ljudske!
© 2007, 2020 Yahweh's Assembly in Yahshua
2963 County Road 233, Kingdom City, Missouri 65262
View us online at: www.YAIY.org
Call Toll Free: (877) 642-4101
Main Line : (573) 642-4100