Printpdf Email this page


ZAŠTO SMO SE KRSTILI U IME JAHŠUA?

Da li je krštenje samo inicijacija u crkvu ili je ono zaista važno za spasenje?
Da li ste znali da za to postoji odgovarajući način, na koji se to obavlja i Ime kojim se morate krstiti?

        

   Osnovna poruka čovečanstvu je da je naše spasenje usidreno u Jahšui Mesiji, Onome kojeg je Jahveh poslao na zemlju kao živi primer i Onog koji je umro za grehe sveta. On je postao Začetnik večnog spasenja za sve koji su mu poslušni. (Hebrejima 5:9)
   U Delima 10:48 mi čitamo: „I zapovedio im je da se krste u Ime Jahšue.“ Neki su odbacili tu jednostavnu naredbu da se krste u Ime Jahšua, kao što je i Naman odbacio prorokovu naredbu da se pogruži u reku Jordan kako bi bio izlečen od lepre. U svom protivljenju Naman je tvrdio da su i druge reke podjednako dobre. (2.Kralj.5:1-14)
   Kao što je i Naman prvobitno ovo govorio, tako i neki danas. Mada tvrde da ponizno slede Bibliju, oni kažu da nije ni neophodno ni logično da budu kršteni u Ime Jahšua kad su već kršteni u ime „Isus“ ili možda u titule Otac, Sin i Sveti Duh, godinama ranije, dok su još bili u crkvama. Ali titule nisu imena. U titulama ne nalazimo niti silu, niti obećanja.
   Kad dođemo do bolje spoznaje Biblije, treba da činimo sve što je u našoj moći kako bismo ispunili svu pravednost. Vrlo važan čin je da budemo pogruženi u to Ime osim kojega „nema drugoga imena pod nebom danog ljudima kojim bi se mogli spasti.“ (Dela 4:12)
   Ime Isus nema nikakvo značenje, dok titule (ako stoje same, bez imena) nemaju nikakvu obavezu niti u jednom ugovoru, pa ni u ovom našem. Naime, kroz krštenje mi ulazimo u zavet (ugovor) sa Jahvehom.


Problem u vezi Mateja 28
   Stručnjaci za Bibliju koji imaju reputaciju dovode u sumnju formulu za krštenje koja se nalazi u Mat.28:19-20, odnosno dovode u pitanje da li je ona autentična kao formula za krštenje. Svaki primer iz Dela apostolskih pokazuje da je krštenik bio uronjavan u vodu u jedinstveno Ime Jahšua, a ne u trinitarnu formulu. Trojstvo ili trijade božanstava pronalazimo u svim paganskim religijama i verovatno potiče iz pokušaja da se udovolji paganskim obraćenicima. Mat.28:19-20 zapoveda uranjanje u „ime“ – jednina. „The Jerusalem Bible,“ katolička publikacija, priznaje da je ovaj stih lažan i da je u originalan biblijski tekst ušao iz liturgijske upotrebe. To isto nalazimo u „World religions,“ „The Encyclopedia of Religion & Ethnics,“ „New Schaff Herzog Religious Encyclopedia,“ „Hastings Dictionary of the Bible“ i u drugim izvorima.

Primeri iz Dela apostolskih
   Obratite pažnju na IME u koje su novoobraćenici kršteni u primerima iz prevoda Biblije „The Holy Name Bible:“

      Pokajte se i da se svaki od vas krsti u Ime Jahšue Mesije za oproštenje greha i primićete dar Svetoga Duha, (Dela 2:38)
      Jer nema drugoga Imena pod nebom danog ljudima kojim bi se mogli spasiti. (Dela 4:12)
      Jer još ni na jednoga ne beše došao (Sveti Duh), nego bijahu samo kršteni u Ime Jahšue Mesije. (Dela 8:16)
      I zapovedi im da se krste u Ime Jahšue Mesije. (Dela 10:48)
      A kad to čuše, krstiše se u Ime Jahšue Mesije. (Dela 19:5)
      I sad šta oklevaš? Ustani i krsti se i operi se od greha svojih, prizvavši Njegovo Ime. (Dela 22:16)

   Iz gore navedenih zapisa pronađenim u Delima vidi se da su apostoli sve pokajane vernike krštavali u jedinstveno, spasavajuće Ime Jahšue Mesije.
   Prirodno je da su Spasitelj i Njegovi učenici govorili hebrejski. Takođe, Dela 26:14 nam otkrivaju da je Spasitelj govorio Pavlu na hebrejskom. U Delima 9:5 čitamo: „Ja sam Jahšua iz Nazareta kojeg ti progoniš...“ Hibridno ime Isus je došlo mnogo kasnije kroz iskvarene prevode.


Sahranjen sa Jahšuom
   Pavle naglašava da je njemu krštenje u Ime Jahšue dato odozgo. „Ili ne znate da svi koji se krstismo u Jahšuu Mesiju, u smrt Njegovu krstismo se?“ (Rim.6:3) On nastavlja: „Tako se s Njim pogrebosmo krštenjem u smrt da kao što usta Hristos iz mrtvih slavom Očevom, tako i mi u novom životu da hodimo.“ (Rim.6:4) Pavle u nekoliko narednih stihova nastavlja kako mi treba da svom životu budemo usredsređeni na Spasitelja. I dok težimo ka pravednosti, greh nema vlast nad nama, jer nismo pod kaznom Zakona, već pod milošću.
   Pavle u 1.Kor.1:13 ponovo naglašava da je jedno Ime u koje smo kršteni: „Da li se Mesija razdeli? Da li se Pavle razape za vas? Ili se u ime Pavlovo krstiste?“ On ističe da smo kršteni u jedno Ime, u Ime Jahšue!


Naslednici preko Jahšue
   U svom pismu Galaćanima Pavle otkriva da oni koji su kršteni u Jahšuu, oni su se obukli u Mesiju. Mi smo svi jedno u Njemu, Abrahamovo smo seme i naslednici po obećanju.
   „Jer ste vi svi sinovi Jahveha, verom u Mesiju Jahšuu. Jer koji se god u Mesiju krstiste, u Mesiju se obukoste. Nema tu Hebreja ni Grka, nema roba ni slobodnjaka, nema ni muškog roda, ni ženskog; jer ste svi vi jedno u Mesiji Jahšui. A kad ste vi Mesijini, onda ste seme Abrahamovo i po obećanju naslednici.“ (Gal.3:26-29)
   Pravilno krštenje u pravo Ime Spasitelja Izraela definitivna je i jasna naredba samog Spasitelja i ona je od suštinske važnosti za spasenje kao i bilo koja druga zapovest iz Biblije.
   Petrova propoved okupljenima u Jerusalimu osudila ih je za njihovu krivicu i pokrenula ih u akciju. „Pokajte se i da se krstite svaki od vas u Ime Jahšue Mesije za oproštenje greha i primićete dar svetoga duha.“ (Dela 2:38)
   Ako je pokajanje neophodno za oproštenje greha, onda je neophodno i pravilno krštenje. „Koji uzveruje i pokrsti se, spašće se; a ko ne veruje, osudiće se.“ (Marko 16:16)


Oblačenje u Mesiju
   Biblija uči da još uvek nismo preduzeli završni korak koji nas uvodi u Telo Mesije dok nismo kršteni po Pismu. Pavle kaže: „Jer koji se god u Mesiju krstiste, u Mesiju se obukoste.“ (Gal.3:27) Krštavajući se u spasonosno Ime Jahšua, mi smo sebe postavili u Njegovu pravednost.
   Jahšua kaže: „Zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u kraljevstvo Jahveha.“ (Jovan 3:5)


Još neki argumenti
   Ponekad čujemo argumenat: „Ali već sam primio Svetog Duha kada sam bio kršten u titule, mnogo ranije nego što sam i znao za Ime.“ Ali ovo nije dobar argumenat koji bi opravdao promenu sa prave formule za krštenje. Zašto bi neko odbio jasnu zapovest Pisma? Zbog čega ne bi mogli svi da ispune svu pravednost?
   Mi nalazimo da čak i oni koji su možda već dobili Jahvehov Duh ipak moraju biti kršteni u Jahšuino spasonosno Ime. Obratite pažnju na Petrove komentare u Delima 10:47-48: „Da li može ko uskratiti vodu, da se ne krste ovi koji su primili Svetoga Duha jednako kao i mi? I zapovedi im da se krste u Ime Jahšue Mesije.“
   Kornelijeva porodica je već imala Svetoga Duha, koji je sišao dok je Petar govorio, ali morali su da se krste!


Skupoceno Ime Jahšua
   Krstiti se u spasonosno Ime Jahšua ima daleko veću važnost i drugo značenje nego što to ljudi obično misle. Jahšua je objavio: „Ja sam put, istina i život; niko ne dolazi k Ocu, osim kroz Mene.“ (Jovan 14:6) Jovan 10:9 govori da je Jahšua „vrata“ za stado. Sveti Duh nam je dat isključivo kroz Jahšuu. Duh je prvo dat Jahšui, kao što vidimo u Delima 2:33: „Desnicom dakle Jahvehovom podiže se, i obećanje Svetoga Duha primivši od Oca, izli ovo što vi sad vidite i čujete.“ Sveti Duh je poslat čovečanstvu u Ime Jahšue. Primetimo šta piše u Jovan 14:26: „A utešitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u Ime Moje...“ Spasitelj je morao otići na nebesa da bi Duh bio dostupan čovečanstvu preko Jahšue. „...bolje je za vas da ja odem: jer ako ja ne odem, Utešitelj neće doći k vama; ako li odem, poslaću ga k vama.“ (Jovan 16:7)
   Sveti Duh je dat od strane Jahveha isključivo kroz spasavajuće Ime Jahšua.
   I nema ni u kome drugom spasenja: jer nema pod nebom drugoga imena danog ljudima po kojemu se moramo spasiti.“ (Dela 4:12. Vidi i Tit 3:4-6)
   Primanje Njegovog Duha koji prebiva u nama je jedna manifestacija. Preuzimanjem Njegovog pravog Imena mi postajemo deo Njegovog Tela. Postajemo deo porodice nazvane po Jahvehovom Imenu. (Ef.3:14-15)


Istinsko pokajanje
   Prvi korak da bi neko bio kršten je pokajanje. Izraz „pokajanje“ u Novom Zavetu je od grčke reči metanoeo, koja znači promena uma, a takođe i žaljenje, osećaj kajanja zbog prethodnog stanja, da bi se kasnije razmišljalo na drugačiji način.
   Poziv na pokajanje i obećanje o oproštenju prati okretanje ka Jahvehovim putevima celim srcem. To znači više od pukog žaljenja, označava promenu nečijeg načina razmišljanja i preokret u tome. Označava potpunu promenu ciljeva i motivacije u nečijem životu.


Koja dob je odgovarajuća?
   Bebe i deca još nisu dovoljno zrela da shvate značenje krštenja i ne razumeju u potpunosti značenje pokajanja. Tek kada dostignu zrelost, oni se smatraju odgovornim za svoje postupke. Prema Jahvehovoj Reči, ta starost bi najpre mogla biti dvadeset godina. Neki sazrevaju pre nego što dostignu tu dob, dok su drugi nezreli i mnogo kasnije. Jahveh zna da će, kada njegova deca dosegnu dvadeset godina, biti odgovorna za svoje postupke.
   Kako mi možemo znati da je upravo 20 godina taj uzrast?
   U Starom Zavetu osobe tog uzrasta, dvadeset godina i više, pomrle su u pustinji jer nisu verovali Jahvehovim obećanjima i uskraćeno im je da pređu preko reke Jordan. (Brojevi 14:29) Oni od devetnaest godina i mlađi su bili pošteđeni. (Postoji više primera koji pokazuju da je dvadeset godina doba koje je po Bibliji vreme zrelosti, uključujući i to da su muškarci bili smatrani sposobnim za vojsku kad su dostigli taj uzrast.)
   Dokle god deca žive sa svojim vernim roditeljima, Jahveh se brine za njih i ona se nalaze pod Njegovim okriljem. (1.Cor.7:14)


Krštenje je sahrana
   Ukratko, jedino prihvatljivo krštenje je ono koje je obavljeno potpunim uranjanjem. Kada je prevođena King James Biblija, pitanje ispravnog prevoda grčke reči baptizo predstavljalo je problem. Načini krštavanja koji su nasleđeni od rimske crkve uključivali su prskanje i oblivanje, ali reč baptizo je očigledno značilo potapanje odnosno uranjanje. Ne znajući kako pravilno da prevedu ovu reč na engleski, prevodioci su se konsultovali sa kraljem. Njegova odluka je bila da u grčku reč baptizo opiše, a ne da je prevede!
   Da je krštenje polivanjem ili škropljenjem ispravno, mogle su se upotrebiti druge grčke reči. Molimo, obratite pažnju na sledeće:

      - Baptizo znači „uroniti“ ili „potopiti“
      - Cheo znači „sipati“
      - Rhantizo znači „škropiti“

   Pisci Novog Zaveta nisu koristili ni „cheo,“ a ni „rhantizo“ kad su označavali neophodni čin spasenja! Primeri iz Biblije pokazuju da su se krštenja obavljala tamo gde je bilo dovoljno vode za uronjavanje. Jovan Krstitelj je obavljao svoju službu u Enonu „jer je tamo bilo mnogo vode.“ (Jovan 3:23) Sam Jahšua „iziđe iz vode;“ vide nebesa koja se otvaraju i Duh poput goluba kako silazi na Njega.“ (Marko 1:10)
   Filip i evnuh su obojica sišli u vodu, a nakon krštenja su „izašli iz vode.“ (Dela 8:38-39) Da je njima bila potrebna samo jedna čaša vode, ne bi bilo potrebe da se obojica spuštaju u nju!


Polaganje ruku
   Krštenje čisti od svih grehova. Nakon čina krštenja pojedinac stoji pred Jahvehom kao da nikada nije grešio. To je poznato kao opravdanje i znači da je neko opravdan kroz delo Spasitelja. Svi su gresi oprani. Ali nama još uvek predstoji savladavanje naše telesne prirode, a takođe nam preostaje još jedan zahtev koji nakon krštenja moramo da izvršimo.
   Poznato kao „polaganje ruku,“ ovu praksu koja je postala trajne prirode je starešinstvo počelo da sprovodi još u ranoj skupštini u Jerusalimu. Dela 8:17 pokazuju da je polaganje ruku od strane apostola omogućilo primanje Svetog Duha. Dela 9:17 beleže da je Ananija položio ruke na Pavla i da je potom njemu bio vraćen vid i bio je ispunjen Svetim Duhom.
   Pavle je pisao mladom Timoteju: „Ne zanemaruj dar što je u tebi, koji ti je bio dan po proroštvu, polaganjem ruku starešina.“
   Tako, mi spoznajemo da su vernici dobili poseban dar Svetoga Duha da bi podigli i ojačali skupštinu. Pavle je položio ruke na Timoteja da bi ovaj dobio dar. (2.Tim.1:6)


Samo je jedno pravo krštenje
   Efescima 4:5 uči da postoji jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje. „Jedno krštenje“ je krštenje u Jahšuu Mesiju za oproštaj grehova. Sva ostala krštenja su manje ili više krštenja pokajanja – neka vrsta Jovanovog krštenja u kojoj je čovek učinio onoliko koliko je u njegovo vreme bilo poznato. Ali sada mi razumemo da treba da budemo kršteni u „jedino Ime pod nebom datog ljudima po kojemu se moramo spasiti.“ Treba da uložimo sve napore kako bismo bili kršteni u Ime Jahšua za oproštenje grehova. Takvo krštenje je nešto najbitnije što postoji na svetu. Nema ničeg višeg i nema potrebe da se krstimo iznova, kao što se često radi u crkvama. Spasavajuće Ime Jahšua neprikosnoveno stoji iznad svih drugih imena.

Ispunjenost Duhom
   Nakon što je neko kršten u Jahšuino Ime i ruke su položene na njega od strane starešina skupštine može se reći da je ta osoba krštena u Telo Jahšue. Duh Sveti se daje onima koji su kršteni i od tada pa nadalje, Jahvehov silni Duh je unutar te osobe. Tada su naša srca spremna za darove Duha. Pavle poziva vernika da traži one stvari koje grade i podižu Skupštinu. Ne ohrabruje nas za govor u jezicima. (1.Kor.14:5)
   Pavle kaže da su jezici znak za neverne, dok je nadahnuto propovedanje namenjeno onima koji veruju. (1.Kor.14:22) (Pisati za više literature o jezicima) Pavle takođe nastavlja da je onaj ko traži uvid u Jahvehovu Reč veći.


Zašto čekaš?
   Što više i više učimo o Jahveh, veća je i naša odgovornost. Mi smo veoma mnogo odgovorni za znanje koje nam je Jahveh objavio kroz svoju Reč. Ne smemo besposleno da sedimo i da ne činimo ništa. Naša je odgovornost u smislu „velikog naloga“ da sve narode naučimo Njegovoj istini.
   Ako još niste kršteni u spasavajuće Ime Jahšua, trebate biti. Čak i Jahšua , koji je bio savršen, je dao da ga Jovan krsti, da bi pokazao svoju potpunu poslušnost. Ne možete ništa izgubiti, nego samo možete steći Kraljevstvo ako voljno budete poslušni u svemu, kao što je to bio naš Spasitelj, u svom primeru za nas.
   Ako imate pitanja u vezi krštenja ili ličnih problema u vezi kojih Vam je potreban savet, obratite nam se. Jasno govorimo o grehu, o nadolazećoj nevolji, o visokom pozivi kojeg imamo u Jahšui, da budemo deo Njegove „Eklezije,“ pozvanih – da vladaju. Čovečanstvo treba da se pokaje i promeni svoje puteve i da se nauči onim putevima koje je Jahšua propisao za nas. Jahšua odabire onog ko je dobrovoljno kršten u Njegovo Ime, kako bi prilikom prvog vaskrsenja bio sa Njim u nadolazećem Kraljevstvu. Zatim, kao deo tog duhovnog Mesijinog Tela, naš zadatak će biti da pružimo ruku i pomognemo drugima da shvate spasonosno znanje o Njegovim putevima.
   Moramo učiniti sve što možemo, kako bismo i druge ljude usmerili ka Mesiji. Naša podrška u vidu desetka i prinosa onima koji ovo rade omogućava da se Radosna Vest širi i rasprostire rastućom snagom ka svima onima koji traže istinu, kako u ovoj hemisferi, tako i u ostatku sveta.
   Yahweh Assembly In Yahshua ubrzano nastavlja da šalje sve veće količine biblijske literature o istinama iz Biblije i svakoga podstiče da se već sada pripreme za dolazećeg Otkupitelja Izraela.
© 2007, 2020 Yahweh's Assembly in Yahshua
2963 County Road 233, Kingdom City, Missouri 65262
View us online at: www.YAIY.org
Call Toll Free: (877) 642-4101
Main Line : (573) 642-4100