Home | Literature | Foreign Translations| Danish Literature | Danish - How the Savior's Name Was Changed Print this pageYAIYEmail Page to a friend!YAIYDownload Now
 
 

Hvordan Frelserens navn blev ændret

Overtro, uvidenhed og sprogets dynamik førte til en ændring af Frelserens navn til et navn Han aldrig har haft!

1. Mosebog 10:30 afslører, at Sem`s slægt ikke deltog i projektet ved Sinear`s sletter (1. Mosebog 11:2), hvor Babelstårnet blev bygget. Ifølge 1. Mosebog kapitel 10 boede de ved Mesha, udløberne af bjerget Sefar. Deres hebraiske sprog blev ikke ændret.

Med alle disse kendsgerninger foran os, må vi spørge os selv, hvorfor Bibelen kalder Frelseren ved Navnet Jesus, som hverken er jødisk eller hebraisk. Jesus har ingen oversættelse på noget sprog.

Hvorfor ville en jødisk jomfru, hvis tungemål var hebraisk, som boede i et jødisk samfund af hebræere og som var blevet tiltalt af den himmelske budbringer, Gabriel, give sin nyfødte et hybrid latin-græsk navn, som ikke bærer nogen som helst betydning af Frelser på nogle af de to sprog. Det græske ord for Frelser er "soter," mens det latinske er "salvare." Ingen del af dette ord er fundet i "Jesus," et navn uden etymologisk betydning. Husk på at engelen sagde, at Hans Navn ville relatere til Hans formål som Frelser.

Jesus er ikke navnet

Faktum er at Jesus hverken er eller har været Hans navn. Den berømte bibellærde og arkæologen, Ernest Renan skriver, at Frelseren aldrig i sit liv blev kaldt Jesus. Endvidere er der ikke nu eller har der nogensinde været et tilsvarende "j" i de 22 bogstaver i det hebraiske alfabet. Der er heller ikke et hebraisk bogstav, der blot har en omtrentlig lyd af konsonanten "j." Der er heller ikke et bogstav "j" i det græske alfabet.

Selv det engelske "j" er af nylig oprindelse, da det dukkede op i engelsk for kun 500 år siden, hvor det ofte erstattede bogstavet "i," for det meste i begyndelsen af et ord. Spørgsmålet foran os er, hvad var Frelserens navn, før der var et bogstav "j"? For ca. 1500 år siden må Han tydeligvis være blevet kaldt et andet navn, som ikke kunne have indeholdt bogstavet "j."

Ville hans jødiske disciple kalde ham et hybridgræsk-latin navn, når Bibelen siger, at de var ulærde og uvidende mænd? (Apostlenes Gerninger 4:13). De var simple fiskere, der talte hebraisk eller måske den tæt forbundne aramaiske dialekt. Deres hebraiske talesprog blev så oversat til græsk af sprogkyndige personer, som gav os kildeskriften i vores Bibel. (Bestil vores ministudium, Blev Det Ny Testamente skrevet på græsk?)

I denne undersøgelse vil vi stræbe efter at finde oprindelsen af det engelske Jesus og præsentere beviser både fra Bibelen og sekulære kilder, som afslører, at navnet givet fra Det Høje var det hebraiske navn "Yahshua," det samme navn som i Det Gamle Testamente søn af Nun, som vi kender som Josva.

En søn bærer sin fars navn

Frelseren erklærede åbent:" Jeg er kommet i min faders navn," Johannes 5.43. Dette afsnit betyder, at Han bar sin fars navn. Dets betydning er ikke begrænset til, at Hans komme alene er af autoritet eller den Himmelske Faders ordre. Ligesom i dag bliver familienavnet givet videre fra far til søn, så vi ville forvente, Yahshua bar det samme navn som den Himmelske Fader OG kom med hans autoritet. I Mellemøsten bærer et navn langt større betydning og omfatter dybere bibetydninger end navne i dagens vestlige samfund. Der er en grund til, at Frelseren blev født i et mellemøstligt samfund, der selv i dag sætter ens navn højt.

Frelseren blev ved med at sige, at selvom folket ikke modtog Ham, hvis der så ville komme en anden i sit eget navn, så ville de modtage ham. Han tilføjede, at Moses havde skrevet om Ham, sandsynligvis

 

en reference til 2. Mosebog 15:2: "Yah…er blevet min frelse," [Hebraisk = shua, dvs. Yahshua]. (se også 5. Mosebog 18:15 -19.)

Som nævnt tidligere var Frelserens navn i bund og grund det samme som Josvas (udtales "Yoshua), sønnen af Nun, 4. Mosebog 13:16. Josvas oprindelige navn var Hoshea eller Hoshua, men Moses havde sat den korte eller poetiske form af det hellige navn, Yah, foran, idet han kaldte Ham Yahoshua, der betyder Frelse af Yah.

Fra det babyloniske fangenskab og frem, blev o-lyden droppet ifølge sprogkyndige autoriteter, og ved tiden omkring Frelserens fødsel, var navnet ikke længere "YahOshua," men blev Yahshua. Denne skik med at forkorte navne er almindeligt. For eksempel; "bedlam" (galehus) kommer af Betlehem, Jon af Jonathan og Liz eller Beth af Elizabeth.

Frelseren Yahshua kom med sikkerhed i sin faders navn, for Hans navn betyder "Yah`s Frelse." Hans navn indeholder det hellige, poetiske, himmelske familienavn Yah: YAHshua.

Man behøver bare at kigge i Apostlenes Gerninger 7:45 og Brevet til Hebræerne 4:8 i "King James Bible", hvor det hybride Jesus fejlagtigt dukker op. Det er tydeligt, at skriftkloge gennemgik King James Bible og ændrede det sande navn Yahshua til Jesus. Med nidkær hensigt var navnet Josva (Yashua), sønnen af Nun, ligeledes fejlagtigt erstattet med det hybride Jesus! Senere har KJV korrektur og nye Bibelversioner udskiftet det med det mere passende Josva.

Intet andet navn har frelse

Frelse kommer gennem Yahshua, Messias. Frelse er alene gennem Ham." Der er heller ikke frelse i nogen anden: for der er ikke givet noget andet navn blandt mænd under himlen, hvorved vi skal blive reddet." Intet andet navn! Det er det samme navn , der blev givet af engelen, Gabriel til moderen af Yahshua, før Han blev født.

Vær opmærksom på at din Bibel udtrykkeligt siger, at der er intet andet Navn! Den siger ikke, at der ikke er nogen anden "person," hvilket eventuelt tillader dig at kalde Ham, hvilket som helst navn du ønsker. Yahshua er det eneste navn, som vi får frelse ved. Der er intet andet navn end Yahshua, som bogstaveligt talt betyder frelsen, som Yahweh har sendt

Ved at tale med de angrende jøder i Pinsen blev Peter inspireret til at forære dette specielle navn, hvorigennem vi vil modtage frelse. Han sagde ikke: blive døbt i Messias' person. Peter gav os en præcis ordre om at sige det personlige navn givet af Faderen, Apostlenes Gerninger 2:38: "Anger og lad jer døbe, hver og én af jer i Yahshua Messias' navn til jeres synders forladelse, og I vil modtage Helligånden som gave."

For at være på den sikre side; Yahshuas person er vigtig. Men navnet, Han blev givet af engelen, kom fra Det Høje og bar en meget speciel mening for Frelseren, idet det indeholder Yah-weh`s, Faderens eget navn. Navnet Yahshua vedkender sig både Faderen og frelsen, der er i Hans Søn, Yahshua.

For at lære sandheden må vi omgås den med højagtelse. De fleste af os har lært dybere sandheder i små tilvækster, så sat det, vi har lært, ind i praksis. Yahweh vil fortsætte med at åbenbare mere sandhed, kun hvis vi accepterer og følger de ting, Han har vist os. Hvorfor skulle Han give mere indsigt til dem, der forkaster og gør oprør mod det, Han allerede har åbenbaret?

Når vi først kender sandheden, retfærdiggør fortidens uvidenhed ikke vores fortsatte uvidenhed. "Tidligere tiders uvidenhed har Yahweh set gennem fingre med, men nu befaler Han alle at angre," Apostlenes Gerninger 17:30. Han åbenbarer sin sandhed for dem, der villigt søger og følger den.

Forklæder navnet Yahweh
Hvordan blev det hellige navn ændret i vores Bibler?

Hemmeligholdelsen af de fire bogstaver i Tetragrammatonet (YHWH), der repræsenterer Faderens navn, begyndte først med de israelske præster. Den blev

ført videre af de tidlige kristne oversætteres uvidenhed.

De overtroiske jødiske skriftkloge, der var velvidende om 3. Mosebog 24:16 og andre vers, som krævede ærefrygt for Yahweh`s navn, bestemte, at den bedstemåde at undgå at bespotte Hans navn ville være at anråbe erstatningstitler i stedet for at anråbe det rigtige navn, Yahweh. Aldrig at tillade nogen at udtale det hellige navn var ifølge deres tankegang lig med at fjerne muligheden for at bespotte det.

For at komme i forkøbet, på at nogen skulle læse Tetragrammatonet og udtale navnet, Yahweh, havde de skriftkloge placeret diakritiske tegn af vokalerne fra Adonai over de hebraiske bogstaver i Hans navn. Faktisk bar den første vokal e-lyden som i "met", så læseren ville læse Yeh og ikke buse ud med enten den korte eller poetiske form, Yah. Det var en misforstået iver.

Tidlige oversættere skjuler også hans navn

De tidlige kristne oversættere var ringe hebraisk-lærde. Faktisk var de fleste uvidende om hebraisk og kendte kun græsk og latin. Idet de havde en holdning om "ikke at ville have noget at gøre med de afskyelige jøder" nægtede de blot at lære hebraisk og var derfor ude af stand til at læse Det Gamle Testamente på det originale sprog. Hovedkilden til deres informationer kom fra den græske Septuaginta oversættelse af Det Gamle Testamente og ikke fra originale hebraiske tekster.

Grækerne har tre bøjninger af navneord, tre køn og fem kasus. Navneordets suffiks (endelse) indikerer dets brug i sætningen, hvilket også passer i de fleste europæiske sprog.

For eksempel på græsk ender maskulinum, nominativ singularis på "s". Dette forklarer, hvorfor vi har så mange sande egenavne i King James Bible, hvis hebraiske er blevet ændret til den græske s-form, så som Judas, Elias, Jonas, Esaias, Zacharias, Jeremias, Annas og Silas Disse navne var taget direkte ud a f den græske Septuaginta uden nogle overvejelser om, at de var hebraiske navne (ofte med endelsen "Yah"). Som nævnt har hverken hebraisk eller græsk et bogstav "j." Både det latinske og engelske "i" (med en lyd som i "politi") er betragtet som dettilsvarende hebraiske "yothe" (også "yod").

Aldrig skulle Frelserens navn starte med j-lyden som i jeers (=hån) men skulle begynde med vokal-lyden "ee."P I Septuagintaen begyndte det tilsvarende græske bogstav for Yahshua med et stort I (eller iota), og blev på latin passende oversat med et stort I. Senere blev det bogstavet "j" på latin og blev brugt som et stort "I" i tidligt engelsk, kendt som "kursive (= flydende) J."

Hvor kom "Yeshua" fra?

Idet de fulgte eksemplet i Septugintaet forsøgte kristne lærde at omskrive (frembringe lyden af) Frelserens navn, som om det var skrevet på græsk.

Når de skrev Yahweh`s navn på hebraisk havde jødiske skriftkloge indsat et shewa (: ) i stedet for qamets, så de ændrede vokallyden "ah" til "eh" for at forhindre udbrud af den korte form "yah" i det Hellige Navn. Denne skik er stadig at finde i det ukorrekte "JEHovah." Jehovah er en bedre men ukorrekt gengivelse.

Således begynder Frelserens navn med "JE", når det skulle være "YAH" som i "halleluYAH." Vi siger ikke "halleluYEH."

Idet de brugte det græske blokbogstav "I", indsatte de ikke vokalen "a" (alpha) men havde uvidende accepteret de hebraiske diakritiske vokalpunkter og brugte bogstavet "e" (eta). Således begyndte Frelserens navn med "Ie…"

Græsk har intet "h" i det alfabet, kun et groft "vejrtrækningsmærke" i ordets begyndelse som fremgår som en omvendt apostrof. Det fremgår intet "h" på græsk i den poetiske form "Yah." Faktisk kan vi fra ovenstående se, at den første del af Tetragrammatonet på græsk ville blive skrevet som "Ie" (uden et "h", da de intet havde) for at stemme overens med jødernes regel om "Yeh" og undgå at sige "yah"-lyden. Jøderne ville heller ikke på nogen måde forbinde Yahweh`s navn med Frelserens, hvilket måske ville blive opfattet som at erkende hans position som

Yahweh`s søn, som kom i Hans faders navn.

Grækerne har ingen "sh"-lyd, så kun "s" sigma = s) fremkommer. Således har vi de første tre bogstaver af Frelserens navn, "IES." På græsk er dette efterfulgt af et "o" (o = omicron), hvor lyden er kort ligesom i slot. Dette er efterfulgt af et "u" (upsilon = U), som lyder som det danske u.'

Omskrivelsen til græsk er altså noget i retning af "Ee-ess-oo-uh." Siger man det hurtigt, får man en temmelig tæt gengivelse, Yasuah," idet vi husker, at ingen "sh"-lyd eksisterede. På græsk fremgår Frelserens navn, som det var til rådighed. På græsk er Frelserens navn "Iesous" ( med det græske tilføjede "s" i slutningen). Den latinske oversættelse blev primært lavet udfra den græske tekst, idet den gik udenom den oprindelige hebraiske.

Yahshua = Iesous på græsk

Idet Frelserens navn så blev omskrevet direkte fra den græske oversættelse til det latinske navn, har vi den maskuline, nominative singularis, der ender på "s", hvilket fejlagtigt blev bragt ind i latin som Iesous og blev senere Jesus.

Da det store "I" blev givet en "flydende hale" for ca. 500 år siden og blev et "J," fik det samtidig den franske lyd "J" som i "journal" (udtales på engelsk [dj]). Hans navn blev hurtigt forvansket til "Jesus" på engelsk.

På latin lyder "j" dog som "i" som i politi, eller som "ee" . Balkanlandet Yugoslvia (Jugoslavien) blev engang stavet som "Jugoslavia" ([dj]), men det blev udtalt som i dag, Yugoslavia ([j]).

Ved århundredeskiftet identificerede landkort ofte USSR som "Sowjet Russiah." "J" havde "ee"-lyden og "w" havde det tyske "v". Ordet "major" bliver udtalt "mayor" på både latin og tysk. Månederne "June" og "July" (juni og juli) bliver udtalt "Yune og "Yuly." ( Det engelske "y" svarer til lyden af det danske "j" eller "i")

Alt dette er måske tungt og teknisk men nødvendigt for at vise beviserne for, at navnet på den hebraiske frelser er Yahshua. Hans navn er hans faders navn, "YAH." Hvis de kristne oversættere var gået tilbage til det oprindelige hebraiske, kunne Hans navn være blevet bevaret redeligt i den korrekte form "Yahshua." I stedet blev Hans navn taget fra græsk til latin og engelsk, så det tabte det hebraiske præg, og vi endte med en latinsk-græsk hybrid i stedet for det hellige, frelsende navn Yahshua. Det er som at tage løse penge fra en lomme for at placere dem i en anden, hvor man mister en smule hver gang.

Nødvendigheden i Hans navn Hans navn betyder "Yah`s frelse." Intet af dette kan samles udfra det menneskeskabte, falske navn "Jesus," som udvikledes først via de overtroiske jødiske skriftkloge, og så foreviget gennem de uvidende kristne lærde, som blev latterliggjort af jøderne for deres mangel på sproglig viden i hebraisk.

"Og skænket Ham et navn, som er over ethvert navn, for at i Yahshua`s navn hvert knæ skal bøje sig…" (Paulus' brev til Filipinerne 2:9-10).Det navn, Yahweh gav til Maria, som Hans Søn skulle kaldes, var Yahshua! Dette kan bevises fra marginalnoterne i Mattæus 1:21og Lukas 1:31 i de fleste Bibler. Oversætterne erstattede og forklædte det hellige navn og gav os den fejlagtige hybrid, Jesus. Det er simpelthen ikke Hans navn!

Endvidere siger Paulus, at hele Yahweh`s familie vil blive kaldt "Yah`s" værdifulde navn, Paulus' brev til Efeserne 3:15. Nogle af profeterne bar hans navn så som IsaYah, (Esajas), ObadYah (Obadias), ZephanYah (Zefanias), ZecharYah, (Zakarias) og JeremYah (Jeremias).

Vi vil blive givet et særligt navn af Faderen, som vi vil blive kendt under. Hvordan kan man afsky, latterliggøre og afvise navnet Yahweh nu og så elske og ære - og blive kaldt - det i Riget?

Navne i Bibelen har dyb betydning og har bestemte betydninger. De giver os en dybere forståelse. Derfor har han sat en åben dør foran os med mere sandhed. Hans frelse er i Hans søns navn, "og vi skal bevare Hans ord og ikke fornægte Hans navn," Johannes Åbenbaringer 3:8.

Under Himlen er der intet andet navn end Yahshua og gennem Ham får vi Frelse.


© 2007 Yahweh’s Assembly in Yahshua

2963 County Road 233, Kingdom City , Missouri    65262

View us online at: www.YAIY.org

Call Toll Free:  (877) 642-4101

Main Line :  (573) 642-4100

 

 
 
Email This Page
Your Name
Your Email
Friend's Name
Friend's Email
Your Message
YAIYYAIYYAIY
Home | Newsletter | Literature | Sabbath Services | Links | Contact | Search

Copyright © 2007-2009 Yahweh's Assembly in Yahshua
All Rights Reserved