Home | Literature | Foreign Translations| Danish Literature | Danish - Is Christmas a Biblical Observance? Print this pageYAIYEmail Page to a friend!YAIYDownload Now
 
 

 

Er julen en bibelsk helligholdelse?

 

“ Bring Frelseren tilbage i julen,” klager folk. Men har Han nogensinde været der?

 

       Blandt de vigtigste højtider i den vestlige verden i dag er julen. Milliarder af dollars vil i år blive brugt på gaver, gavepapir, slik, pynt og julekort i en gigantisk, årlig soldetur, som for alvor starter lige efter allehelgensaften (31. oktober)  - og som skifter til overgear dagen efter Thanksgiving (den 4. torsdag i november).

      Butiksindehavere, der lader deres håb for hele årets salg være afhængig af julens fortjeneste, holder fremdriften på kogepunktet. En flod uden ende af annoncer og reklame lokker en påvirkelig offentlighed til at fortsætte med at forbruge dem selv ind i gæld på denne tid af året. De mere religiøst indstillede protesterer mod kommercielle udnyttelse af “Frelserens fødselsdag.” De kan se, at denne årlige fest har meget lidt til fælles med nogen bibelsk helligholdelse. Tværtimod. Julen i dag er ikke mere end et obligatorisk ritual af gaveudveksling foretaget under forklædning af familie-sammenhold og at glæde børn.

      Men de, der tror på Bibelen må stoppe op og spørge sig selv, glæder jeg min Himmelske Fader med min julefestlighed. Hvis dette er, hvad Han vil, at jeg skal gøre, så kan jeg med sikkerhed finde mindst en passage in Hans eget Ord - Bibelen - der byder mig at opretholde denne helligdag. Chokerende som det måske synes, så kan du ikke finde en eneste befaling i hele Bibelen om at opretholde denne formodede Frelserens fødselsdag.

 Endvidere er der intet sted i Det ny Testamente et eneste eksempel, hvor nogen fejrede jul. Ikke én af Apostlene fejrede d. 24. december, ej heller holdt én eneste af dem nogensinde en fødselsdagsfest for Ham i løbet af Frelserens 33 år på denne jord. Intetsteds ser vi Hans disciple give Ham en gave den 24. December. Det gjorde heller ingen andre. Ikke engang til hinanden.

Ulykkelige fødselsdage

      En autoritet bemærker:” Der er intet historisk bevis på, at vores (Frelsers) fødselsdag blev fejret under den apostoliske eller den tidlige post-apostoliske tid. The New Scaff- Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, “Christmas,” s.47.

      En anden forfatter kommer med denne overraskende erklæring: “ Dagen var ikke én af de tidlige fester i den kristne kirke. Faktisk blev fejring af fødselsdage dømt som en hedensk skik i modstrid med kristne.” The American Book of Days, George W. Douglas , s. 658.

Som de tidlige troende opdagede, var det at fejre fødselsdag ikke en bibelsk skik.

I alle tre eksempler, hvor fødselsdage bliver nævnt i De hellige Skrifter, var der nogen, der døde.

Ü    Hofbageren blev hængt under Faraos fødselsdagsfest i Første Mosebog, kapitel 40;

Ü    Jobs søn døde i en storm, mens han fejrede fødselsdag i Job 1:19, og

Ü    Johannes Døberen blev halshugget ved Herodes fødselsdagsfest i Mattæus 14:6-10

      Budskabet er temmeligt klart med hensyn til fødselsdagsfester. En mand, som tidligere var involveret i djævletilbedelse kommenterede engang, at individets fødselsdag var heksens vigtigste dag.

Jul som en lovprisning af Frelserens fødselsdag blev ikke vidt fejret i mindst 300 år efter Hans fødsel. Uden nogen bibelsk støtte har man behov for en god fantasi for at basere denne helligholdelse på det Den hellige Skrift! Hvis det var en bibelsk mindefest, hvorfor giver Bibelen os så i det mindste ikke en måned, og ikke mindst en dag at holde den på?

      Frelseren blev højst sandsynligt født i efteråret og ikke i slutningen af vinteren, hvor flokke af får stadig var på markerne sammen med hyrderne, der ledte dem, Lukas 2:8. De fleste Bibellærde forstår dette.

Et moderne saturnalier

      Julen som en hedensk helligdag er en helt anden historie. Riterne i denne festlighed kan spores tilbage til flere tusind år før Messias YaHshua til et sted kaldet Babylon. Mange af de ejendommelige skikke, der gør julen, hvad den er i dag, stammer fra dette gamle fødested for hedenskaben. En stor del af disse skikke kom direkte til os gennem den romerske saturnalier festival.

 

     “Christmas” er en sammentrækning af “Christ´s Mass” (Kristi mængde), en romersk-katolsk fest konstrueret som et kompromis med den hedenske, romerske Saturnalier. Saturnalier var en syv dages fest til ære for den forgudede Saturn. Den begyndte d. 17. december. Ved saturnalier “ udvekslede alle klasser gaver, oftest kerter (stearinlys) og lerdukker. Disse dukker blev især givet til børn. Varro mente, at disse dukker repræsenterede oprindelige menneskeofringer til den djævelske gud.” Encyclopaedia Britannica, 11. Udgave, bind 24, s. 231.

      Da det var således, at ingen vidste, hvornår Frelseren var født” udsendte Biskop Liberius af Rom år 354 (Church of England) en ordre til folket, om at fejre det d. 25.december. Han valgte sikkert denne dato, fordi folket i Rom allerede fejrede den som saturnalier, idet de fejrede solens fødselsdag. De kristne ærede Kristus i stedet for Saturn som verdens lys.” The World Book Encyclopedia (1962), “Christmas,” s. 416.

      Vi lærer hermed, at julen repræsenterer et svagt tilsløret kompromis med det hedenske folks profane gudsdyrkelse, hvilket er grunden til, at vi ser så meget hedensk pynt forbundet med denne vinterhelligdag. Spørg dig selv, hvad stedsegrønne træer, brændeknuder, stearinlys, klokker, mistelten, kranse af kristtorn, skinke, kager, englehår, lys og juleøl har med Frelserens fødsel at gøre? Hver af disse juleskikke har en ikke-bibelsk kilde.

Forlad mørket  

      Hvis det var Frelserens fødselsdag og accepteret af YaHWeH, hvorfor giver folk så gaver til hinanden og ikke til Ham? Hvorfor får julemanden alt æren og opmærksomheden? Hvem gav julemanden Yahwehs ret til at bestemme, hvem, der er uartig og hvem, der er artig? Ritualerne fra saturnalier så vel som rent menneskelige traditioner er tydeligvis i live hver 25. december.

     Paulus skrev i det andet brev til Korintherne 6:14 og 27:” Vær ikke ulige forenet med de vantro; thi hvad har retfærdighed med uretfærdighed at gøre, og hvad har lys til fælles med mørke? Derfor drag bort fra dem, og skil jer ud, siger YaHWeH, og rør ikke ved noget urent; og jeg vil tage imod jer.”

 

      Nogle vil argumentere, at julen er en harmløs helligdag for børnenes glæde. Hvis der ikke er en Skaber i himlen, så kan denne pointe måske retfærdiggøres. Men Bibelens YaHWeH er meget præcis med hensyn til, hvordan vi skal tilbede Ham, og Han har ingen tolerance overfor hedenske traditioner eller menneskets egne måder at tilbede på.

      Han fortæller os gennem profeten:” Hvilket formål har jeres mange ofre for mig, siger YaHWeH. Når I kommer for mit ansigt, hvem kræver så (menneskelige tilbedelse) af jer, at mine forgårde bliver trampet ned. Bring ikke flere tomme ofre…” Esajas, 1:11-13.

      Den almægtige YaHWeH tordner i Jeremias bog om ikke at følge skikke som tilbedelse af juletræet: “ Lær ikke af hedningenes måde… thi hedningenes skikke er tomme: thi én fælder et træ i skoven, en håndværkers håndarbejde, med en økse. De dækker det med sølv og guld; de fæstner det med søm og hammer, så det ikke vakler,” Jeremias 10:2-4.

      Her er, hvad YaHWeH synes om menneskeskabte festligheder:” Jeg hader, jeg forkaster jeres fester, og jeg vil ikke lugte til (acceptere) jeres højtidelige forsamlinger. Selvom I tilbyder Mig brændofre og jeres måltidsofre, vil jeg ikke acceptere dem,” Amos 5:21-22.

Hvis vi vil glæde vores Skaber, som har magten over vores evige liv, så vil vi opgive menneskeskabte helligdage, som Han forkaster, og vi vil følge de helligholdelser, Han i virkeligheden kræver i Hans Ord.

For information om festlighederne fundet i Bibelen og krævet af os idag, så bestil det 60 siders hæfte, Biblical Holy Days. Gratis.

 

© 2007 Yahweh’s Assembly in Yahshua

2963 County Road 233, Kingdom City , Missouri    65262

View us online at: www.YAIY.org

Call Toll Free:  (877) 642-4101

Main Line :  (573) 642-4100

 

Ønsker du mere information? Bestil det gratis hæfte, The Untold Story of Christmas, som indeholder detaljer om mange af de ovennævnte pointer og giver mange flere informationer om emnet, jul.

 

 
 
Email This Page
Your Name
Your Email
Friend's Name
Friend's Email
Your Message
YAIYYAIYYAIY
Home | Newsletter | Literature | Sabbath Services | Links | Contact | Search

Copyright © 2007-2009 Yahweh's Assembly in Yahshua
All Rights Reserved